صفحه اصلی

مدیر مرکز آموزشی درمانی حافظ از نصب و راه اندازی دستگاه کندانس پیش گرم کن دیگ بخار با هزینه ای بالغ بر 160میلیون ریال در موتورخانه این مرکز خبر داد.

دکتر محمد کاظم رحیمی "مدیریت بیمارستان " گفت: این دستگاه دارای مخزنی است که در موتورخانه بخار برای جمع آوری و ذخیره سازی آب برگشتی حاصل از تقطیر بخار در تجهیزات تبادل حرارت قرار می گیرد

دکتر رحیمی افزود: آب جبرانی سیستم نیز از طریق همین مخزن تامین شده و اختلاط آب جبرانی با کندانس در این منبع مانع شوک های حرارتی وارده به دی اریتور می شود. در سیستم های ثقلی، منابع کندانس همواره در سطحی پایین تر از بویلر بخار نصب می شوند. در خروجی منبع کندانس، پمپ یا پمپ هایی برای انتقال آب از منبع به دی اریتور قرار می گیرند. در سیستمهایی که فاقد دی اریتور هستند پمپ های منبع کندانس می توانند نقش پمپ های تغذیه را هم بازی کنند مشروط براینکه از نظر فشار، دما و آبدهی از کیفیت لازم برخوردار باشند

motorkhamneh4motorkhaneh2