صفحه اصلی

به گزارش مدیر روابط عمومی "بیمارستان" :استقبال مرکز آموزشی درمانی حافظ در ماتم و عزای سید و سالار شهیدان.

دکتر محمد کاظم رحیمی" مدیریت بیمارستان" گفت: امام حسین(ع) فراتر از دین و مذهب و برای تمامی انسانهای آزادی خواه جهان ماندگار شده است؛ چراکه قیام وی قیام در برابر ظلم و استبداد بود.

وی افزود: امام با شهادت خود نیز به ما فهماند که می توان با کشته شدن و حذف به ظاهر فیزیکی نیز ماندگار شد و با ایجاد یک جریان فکری ظلم ستیز به همگان درس ایستادگی و مبارزه داد.

اقدامات صورت گرفته جهت استقبال ماه محرم در مرکز آموزشی درمانی حافظ:

- فضاسازی بیمارستان و نمازخانه

ashora1 ashora2ashora3