صفحه اصلی

برگزاری کارگاه احیای نوزاد با جدیدترین متد در مرکز آموزشی درمانی حافظ

1397-4-6


به گزارش مدیر روابط عمومی "بیمارستان" : در روز چهارشنبه 6تیر ماه کارگاه احیای نوزاد در مرکز آموزشی درمانی حافظ به صورت کارگاه عملی توسط "دکتر سید مستجاب رضوی برگزار گردید.

قبل از شروع کارگاه تمام وسایل جهت کار عملی آماده و کلاس به صورت احیای نوزاد متد جدید چیده شد.

دکتر سید مستجاب رضوی گفت: هدف از برگزاری این کارگاه ،تسلط کامل کارکنان به احیای کامل نوزاد در تمام مکانهای حتی بیرون از بیمارستان و اخرین اطلاعات درباره احیای نوزاد به صورت عملی (روز مولاژ ) ارائه گردید.

دکتر سید مستجاب رضوی در ادامه گفت: در این کارگاه ابتدا از کارکنان شرکت کننده آزمون کتبی گرفته میشود و کارکنانی که نمره بالای 80 درصد را کسب نموده اند اجازه ورود به مرحله کار عملی داده می شود و سپس به صورت کار گروهی ،کارکنان مراحل انجام احیای نوزاد روی مولاژ را آموزش دیده و پس از آن پرسنل تمام مراحل احیای نوزاد را به صورت تکی انجام و از تمام مراحل انجام احیای آنها فیلمبرداری و فیلم رابه پرسنل نشان داده و اشتباهات حین انجام احیا ی نوزاد را به آنها یاداوری و مجددا آموزش داده شد.