صفحه اصلی

برگزاری کلاس مدیریت نوین و مهارت های ارتباطی و کار گروهی


1397-3-3


به گزارش مدیر روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی حافظ: کلاس مدیریت نوین و مهارت های ارتباطی و کار گروهی توسط دکتر براتی"عضو هییات علمی دانشکده مدیریت" با حضور ریاست ،مدیریت و تمامی مسئولین این مرکز برگزار گردید.


 


.