صفحه اصلی

راه اندازه اتاق مشاوره شیر مادر در مرکز آموزشی درمانی حافظ

1397-5-14


به گزارش مدیر روابط عمومی "بیممارستان" : اتاق تغذیه با شیر مادر در پنجمین روز از هفته تغذیه با شیر مادر با حضور مژده فارسی مدار "کارشناس پایش شیر مادر مرکز بهداشت شهدای والفجر" ، دکتر احمد رضا زاده "رییس مرکز بهداشت شهدای وافجر" و جمعی از مسئولین مرکز آموزشی درمانی حافظ افتتاح گردید.

محمد کاظم رحیمی" مدیریت مرکز آموزشی درمانی حافظ" گفت: تعبیه چنین مکان‌هایی برای مادرانی که دارای فرزند شیرخوار و کوچک هستند بسیار ضروری است.در این اتاق‌ها امکانات بهداشتی گوناگونی برای مادران دارای فرزند شیرخوار وجود دارد و این فعالیت‌ها می‌تواند تأثیر مثبتی در فرزند آوری مادران جوان به ‌خصوص زنان شاغل داشته باشد.