صفحه اصلی معرفی بیمارستان واحد های پشتیبان تجهیزات پزشکی

 نام واحد : تجهیزات پزشکی

مسئول واحد : خانم مرجان آزادی( کارشناس مهندسی برق الکترونیک)

 


معرفی واحد :

واحد مهندسی پزشکی بیمارستان مجموعه ای است که وظیفه مدیریت تجهیزات پزشکی را در راستای تامین ایمنی لازم برای بیماران ، پرسنل و بهره وری بهینه تجهیزات جهت ارتقاء سه شاخص کارایی ، اثربخشی و رضایتمندی مشتری را به عهده دارد. واحد مهندسی پزشکی این مرکز همسو با سایر واحدها در راستای دستیابی به رسالت و چشم انداز و خط مشی کیفیت به اختصار در حال انجام و پیگیری اقدامات زیر می باشد:

1-   رویکرد نگهداری پیشگیرانه (pm) تجهیزات پزشکی و سرویس دوره ای کلیه تجهیزات سرمایه ای و عقد قرارداد pm با شرکت های دارای صلاحیت و مورد تایید اداره تجهیزات پزشکی

2-     رویکرد مدیریت انرژی و کسب گواهینامه استاندارد EN 16001

3-     بیشتر کردن قابلیت اطمینان از دستگاه و کالیبراسیون تمامی تجهیزاتی که شامل آن می شوند.

4-     آموزش دوره ای و درون بخشی تجهیزات و دستگاه ها در جهت افزایش طول عمر دستگاهها

5-     سرویس دوره ای تجهیزات جهت کاهش میانگین زمان تعمیرات آنها

6-    آماده به کار نگه داشتن تجهیزات و دستگاه های پزشکی

این واحد نیز در راستای مسیر تعالی بیمارستان سه شاخص 1) جبران خرابی دستگاه ها   2) میزان هزینه تعمیرات 3) مدت زمان خواب دستگاه    را تعریف نموده و در حال پیگیری و اندازه گیری و کنترل این سه شاخص می باشد.

قابل ذکر است دو پروژه بهبود pm و مدیریت انرژی نیز به عنوان پروژه های بهبود در سال های 90-89 نیز در حال پیگیری می باشد.