صفحه اصلی بخش ها ی بستری و پاراکلینیک بستری لیبر و زایشگاه

سرپرست علمی بخش:خانم دکتر مریم کسراییان –متخصص زنان

سرپرستار بخش:

فروغ طلایی زاده کارشناس مامایی

talaee

به منظور ایجاد همدلی برای مادران باردار و بستری در این مرکز و افزایش رضایتمندی مادر باردار و همراهان ایشان این واحد از سال 1396 پذیرش همراه بیمار در مدت زمان کوتاه پس از هماهنگی با واحد حفاظت فیزیکی و مسوول شیفت لیبر امکان پذیر میباشد.

زایمان فیزیولوژی:جهت انجام زایمان فیزیولوژیک در این مرکز گذرانیدن کلاسهای اموزشی درمانگاه زنان زایمان از هفته ی بیستم بارداری و شرکت در کلاسهای اموزشی ورزشها و تکنیکهای تنفسی و ارایه ی گواهینامه ی معتبر از سوی درمانگاه زنان در لحظه ی پذیرش جهت زایمان الزامی میباشد

مقررات بخش:ملاقات بیماران توسط با رعایت طرح انطباق پس از هماهنگی با واحد محترم حفاظت فیزیکی و مسوول شیفت امکان پذیر میباشد

در این مرکز به منظور ترویج کننده ی زایمان طبیعی و سلامت مادر و نوزاد اولین انتخاب نوع زایمان به صورت طبیعی میباشد

به منظور بررسی مواردی که لزوم انجام زایمان به صورت سزارین دیده میشود کمیته ی پنج نفره ای شامل اعضای زیر به منظور بررسی علل انجام سزارین در روزهای شنبه ی هر هفته تشکیل میشود:

آقای دکتر سیر مستجاب رضوی(متخصص اطفال)

آقای دکتر علی نظری نیا (متخصص روماتولوژی)

یک نفر پزشک متخصص زنان و زایمان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

خانم دکتر فتاحی (متخصص بیهوشی)

فروغ طلایی زاده(کارشناس ماماسس –مسوول بلوک زایمان )

نتایج کمیته در انتهای ساعت اداری روزهای شنبه از طریق مسوول واحد مددکاری این مرکز و به صورت تلفنی اطلاع رسانی میشود.

مدارک لازم جهت بررسی پرونده های متقاضی سزارین در کمیته ی 5 نفره ی بررسی اندیکاسیونهای سزارین این مرکز شامل موارد زیر میباشد:

1-اصل معرفینامه از پزشک متخصص زنان

2-اصل معرفینامه از یک نفر پزشک متخصص عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز یا دو نفر پزشک متخصص غیر عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مبنی بر لزوم انجام سزارین با ذکر جزییات علت تشخیص و معرفی به کمیته ی 5 نفره ی این مرکز

3-اصل مستندات سونوگرافی-نوار قلب-اکوی قلبی –ام ار ای-سی تی اسکن

4- اصل کارت مراقبتهای دوران بارداری و کلاسهای اموزشی درمانگاه زنان و زایمان

لازم به ذکر است این کمیته فقط در روزهای شنبه (بجز تعطیلات رسمی)برگزار میشود و در سایر روزهای هفته فقط مدارک توسط مسوول مددکاری این مرکز تحویل گیری میشوند

مدارکی که در روز شنبه بعد از برگزاری کمیته (بعد از ساعت 8 صبح)به این واحد ارایه میشوند در کمیته ی هفته ی بعد مطرح و بررسی میشوند

در صورتیکه از زمان تحویل مدارک تا زمان تشکیل کمیته ی بررسی اندیکاسیونهای سزارین زایمان به دلایل اورژانسی انجام شود مسوولیت این امر بر عهده ی کمیته ی این مرکز نخواهد بود.

تصمیم گیری در شرایط اورژانسی توسط پزشک محترم زنان کشیک انجام خواهد شد.