صفحه اصلی بخش ها ی بستری و پاراکلینیک بستری روماتولوژی

نام بخش  : بخش روماتولوژی و توانبخشی (مردان و زنان)

سرپرست علمی بخش : جناب دکتر علی نظرنیا(فوق تخصص روماتولوژی)

سرپرستار بخش :

خانم فرحناز رضاخانی

reza

تحصیلات: کارشناس پرستاری

موقعیت فیزیکی بخش : ساختمان شماره 2، طبقه دوم

معرفی بخش :

 بخش روماتولوژی بیمارستان حافظ اولین بخش روماتولوژی ایران می باشد و در حال حاضر مرکز روماتولوژی جنوب کشور می باشد.بخش روماتولوژی شامل 22 تخت ( 6 تخت توانبخشی و 16 تخت روماتولوژی)می باشد . بیمارانی که در سرویس روماتولوژی بستری می شوند شامل : بیماران لوپوس ، بهجت ، اسکرودرما، روماتیسم مفصلی ، استئوآرتریت ، درماتومیوزیت ، پی میوزیت ، ترومبوز وریدی، اسپاندلیت آنکلوزان و بیمارانی که در سرویس توانبخش بستری می شوند معمولا به فیزیوتراپی نیاز دارند(درحال حاضر بخش فیزیوتراپی تعطیل می باشد).مشاوره های زنان – اعصاب – توانبخشی – نوار عصب و عضله در بیمارستان انجام می شود. در این بخش جهت آموزش دانشجویان فوق تخصصی روماتولوژی توسط اساتید و مشاهده نمونه های کریستال مایع مفصلی مورد استفاده قرار می گیرد.معرفی خدمات بخش :

      -   بیماران بستری در این بخش از طرف متخصصین توانبخشی و فوق تخصص روماتولوژی جهت بستری معرفی می گردند .

      -   بیماران با تشخیص های مختلف از جمله ضعف سیستم ایمنی ، روماتیسم مفصلی ، لوپوس ، اسکرودرما ، بهجت و بیمارانی که مبتلا به دیسک و تخریب مفاصل هستند در این بخش بستری می شوند .

      -   ویزیت بیماران توسط متخصص و فوق تخصص روماتولوژی و توانبخشی براساس برنامه تدوین شده از دفتر بخش داخلی و توانبخشی به همراه دستیاران و دانشجویان پزشکی انجام می شود .