صفحه اصلی بخش ها ی بستری و پاراکلینیک پاراکلینیک نوار قلب بزرگسال و جنین

نام واحد : نوار قلب جنین و بزرگسال

سرپرست علمی واحد : دکتر حمیرا وفایی (متخصص پریناتولوژی )

مسئول واحد : خانم هاجر زارع ( کارشناس مامایی )


در اجرای دستورالعمل مربوط به آیین نامه اجرایی و ماده 136 برنامه چهارم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ماده 88 قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت این واحد به بخش خصوصی واگذار گردید

معرفی واحد:

بخش نوار قلب جنین و بزرگسال مرکز آموزشی درمانی حافظ واقع در طبقه همکف جنب اورژانس به طور شبانه روزی (24ساعته ) آماده ارایه خدمات نوار قلب جنین و بزرگسال توسط کادر مجرب جهت بیماران بستری و سرپایی می باشد متوسط زمان انجام هر نوار قلب جنین به 30-20 دقیقه می باشد .

بیماران محترم بایستی در انجام نورا قلب ( جنین و بزرگسال ) به نکات زیر توجه نمایند :

- قبل از انجام نورا قلب شانه خود را خالی نمایند .

- از آوردن کودک و همراه مرد به بخش خود داری نمایند .

- از آوردن وسایل الکتریکی از قبیل گوشی همراه به بخش خود داری نمایند .

- در صورت مصرف داده غذایی حداقل 20 دقیقه از مصرف آن گذشته باشد .

شماره داخلی: 207