صفحه اصلی بخش ها ی بستری و پاراکلینیک پاراکلینیک داروخانه

سال تاسیس: سال 1349

مسئول فنی واحد :دکتر لیلا بهاالدینی

معرفی بخش :

حوزه خدمات داروئی تا سال 1387توسط پرسنل رسمی بیمارستان اداره می شد اما در تاریخ 20/03/1387 به صورت درون سپاری به پرسنل آن مجموعه واگجذار شد این حوزه در سه گروه دارویی-تجهیزات پزشکی وبهداشتی در خدمت بیماران ارجمند می باشد .

به دلیل مناسب نبودن فضای فیزیکی با حمایت مجموعه مدیریت بیمارستان وتلاشهای بی شائبه مدیریت محترم در سال 1388در مکانی مناسب واستاندار انتقال یافت

از مزایای واگذاری تعدیل نیرو –افزایش ساعت کاری –بالا بردن میزان فروش

 

تعداد پرسنل به تفکیک :

5پرسنل (تکنسین داروئی )-انبار (1نفر )-داروبر(1نفر )

مواردی که پرسنل مورد تشویق قرار گرفتند :

کسب رضایتمندی بخشهای درمانی وکسب مقام اول خدمات دهی وارباب رجوع در سال 88از بین بیمارستانهای دولتی

در سال 89از سوی ریاست بیمارستان آقای نصراللهی مدیر داروخانه به دلیل تعامل وهمکاری با بخشهای بیمارستان وتهیه اقلام مورد نیاز بیمارستان مورد تشویق قرار گرفتند.

در سال 1394به دلیل ارائه خدمات مطلوب خانم دکتر معصوم از طرف مدیریت محترم مورد تشویق قرار گرفتند .

پیام آموزشی :

با آرزوی موفقیت وشادکامی برای کلیه هموطنان عزیز امیدوارویم در سال اقتصاد مقاومتی همانگونه که در سایر شئونات زندگی الگوی مصرف را رعایت می نمایند در مصرف فرآورده های داروئی نیزرعایت دقت را به عمل آورده واز خوددرمانی بدون تجویز پزشک خودداری نمایند