نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse مگامنو مركز آموزش درماني حافظمگامنو مركز آموزش درماني حافظ
معرفی بیمارستان
بخش های درمانی
بخش های اداری
راهنمای مراجعین
خدمات الکترونیک
درمانگاه
تماس با ما
Collapse منو شو مركز آموزش درماني حافظمنو شو مركز آموزش درماني حافظ
معرفی مرکز
درباره ما
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه اول</span>گروه اول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه دوم</span>گروه دوم
گروه سوم
Collapse مركز آموزش درماني حافظمركز آموزش درماني حافظ
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی بیمارستان</span>معرفی بیمارستان
تاریخچه
ریاست بیمارستان
مدیریت بیمارستان
مدیر خدمات پرستاری
قوانین و دستور العمل
چشم انداز
کتابخانه
مستندسازی
نقشه بیمارستان
معاونت آموزشی
موقعیت مکانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش های درمانی</span>بخش های درمانی
بخش زنان و زایمان
بخش لیبر و زایشگاه
بخش اعصاب و روان
بخش روماتولوژی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> بخش های اداری</span> بخش های اداری
اداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای مراجعین</span>راهنمای مراجعین
خدمات قابل ارائه
آدرس بیمارستان
فرآیندهای مورد نیاز مراجعین
تعرفه ها
بیمه های طرف قرارداد
منشور حقوق بیماران
ارزشهای اخلاقی کارکنان
راههای دریافت شکایت مراجعین
خط مشی های حقوق گیرنده خدمت
کتابچه راهنمای مراجعین
قوانین و مقررات بخشها
پمفلتهای آموزشی
مکان جغرافیایی بیمارستان
فرم های مورد نیاز مراجعین
تقویم آموزش گروهی
برنامه پزشکان درمانگاه حافظ
اعمال جراحی و پروسیجرها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک</span>خدمات الکترونیک
جوابدهی آزمایشگاه
فرم رسیدگی به شکایات
فرم رضایتمندی بیمار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درمانگاه</span>درمانگاه
درمانگاه زنان
درمانگاه اعصاب و روان
درمانگاه روماتولوژی-توانبخشی
برنامه پزشکان درمانگاه حافظ
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
آدرس
شماره های داخلی بیمارستان
پرسش و پاسخ
فرم رسیدگی به شکایات
انتقادات و پیشنهادات
Collapse کتابخانه 1کتابخانه 1
کتابخانه دیجیتال
کتابخانه مرکزی
درباره ما
آئین نامه ها
تازه های کتاب
جستجو در نرم افزار کتابخانه های دانشگاه
راهنمای استفاده از نرم افزار کتابخانه های دانشگاه
از کتابدار بپرس
خبرنامه
بروشور
اخبار و اطلاعیه
کارگاه های آموزشی
پایگاه های اطلاعاتی
ساعات کار
کارکنان
گالری تصاویر
گزارش عملکرد
پیوندهای مفید
نقشه سایت
تماس با ما
نظرسنجی
Collapse بخش زنان و زایمانبخش زنان و زایمان
معرفی بخش
رئیس بخش
پزشکان
کادر پرستاری
نحوه پذیرش بیمار
آموزش های مورد نیاز بیماران
قوانین بخش
سوالات متداول
Collapse بخش لیبر و زایشگاهبخش لیبر و زایشگاه
معرفی بخش
رئیس بخش
پزشکان
کادر پرستاری
نحوه پذیرش بیمار
آموزش های مورد نیاز بیماران
قوانین بخش
سوالات متداول
شماره تماس
Collapse بخش تاق عملبخش تاق عمل
معرفی مرکز
درباره ما
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه اول</span>گروه اول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه دوم</span>گروه دوم
گروه سوم
Collapse واحد های اداری حافظواحد های اداری حافظ
بهبود کیفیت
فناوری اطلاعات
معاونت آموزشی
امور اداری
کارگزینی
Collapse واحد های اداری حافظ 100واحد های اداری حافظ 100
معرفی مرکز
درباره ما
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه اول</span>گروه اول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه دوم</span>گروه دوم
گروه سوم
Collapse معاونت آموزشی حافظمعاونت آموزشی حافظ
معرفی معاونت
شرح وظایف
کمیته مدیریت آموزشی
استانداردهای اعتبار بخشی
گروههای آموزشی
Collapse اعصاب و روان 1اعصاب و روان 1
پزشکان
Collapse کادر پرستاریکادر پرستاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه دوم</span>گروه دوم
گروه سوم
نحوه پذیرش بیمار
آموزش های مورد نیاز بیماران
قوانین بخش
سوالات متداول
Collapse درمانگاه حافظدرمانگاه حافظ
معرفی مرکز
درباره ما
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه اول</span>گروه اول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه دوم</span>گروه دوم
گروه سوم
برنامه پزشکان درمانگاه حافظ
Collapse بخش روماتولوژیبخش روماتولوژی
معرفی بخش
رئیس بخش
پزشکان
کادر پرستاری
نحوه پذیرش بیمار
آموزش های مورد نیاز بیماران
قوانین بخش
سوالات متداولمرکز آموزشی و درمانی حافظ
آدرس: شیراز، خیابان چمران، ابتدای ابیوردی،مرکز آموزشی درمانی حافظ
کدپستی:34786-71946 تلفکس: 36479494-071 تلفن: 36-36479531-071 Hafez@sums.ac.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزشی و درمانی حافظ می باشد.
Powered by DorsaPortal