نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse مگامنو مركز آموزش درماني حافظمگامنو مركز آموزش درماني حافظ
معرفی بیمارستان
بخش های درمانی
بخش های اداری
راهنمای مراجعین
خدمات الکترونیک
درمانگاه
تماس با ما
Collapse منو شو مركز آموزش درماني حافظمنو شو مركز آموزش درماني حافظ
معرفی مرکز
درباره ما
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه اول</span>گروه اول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه دوم</span>گروه دوم
گروه سوم
Collapse مركز آموزش درماني حافظمركز آموزش درماني حافظ
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی بیمارستان</span>معرفی بیمارستان
تاریخچه
ریاست بیمارستان
مدیریت بیمارستان
قوانین و دستور العمل
چشم انداز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش های درمانی</span>بخش های درمانی
بخشهای کلینیکی
بخشهای پاراکلینیکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> بخش های اداری</span> بخش های اداری
فناوری اطلاعات
بهبود کیفیت
روابط عمومی
انبار
امور اداری
کارگزینی
حضور و غیاب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای مراجعین</span>راهنمای مراجعین
خدمات قابل ارائه
تعرفه ها
بیمه های طرف قرارداد
منشور حقوق بیماران
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات
فرآیندهای مورد نیاز مراجعین
ارزشهای اخلاقی کارکنان
راههای دریافت شکایت مراجعین
خط مشی های حقوق گیرنده خدمت
کتابچه راهنمای مراجعین
قوانین و مقررات بخشها
پمفلتهای آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک</span>خدمات الکترونیک
نوبتدهی اینترنتی
نوبتدهی تلفنی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درمانگاه</span>درمانگاه
درمانگاه زنان
درمانگاه اعصاب و روان
درمانگاه روماتولوژی-توانبخشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
آدرس
شماره های داخلی بیمارستانمرکز آموزشی و درمانی حافظ
آدرس: شیراز، خیابان چمران، ابتدای ابیوردی،مرکز آموزشی درمانی حافظ
کدپستی:34786-71946 تلفکس: 36479592-071 تلفن: 36-36479531-071 Hafez@sums.ac.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزشی و درمانی حافظ می باشد.
Powered by DorsaPortal