بهبود کیفیت


نام واحد: بهبود کیفیت

معرفی واحد:

با توجه به اهمیت ارتقا خدمات سلامت و استقرار حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی، دفتربهبود کیفیت این مرکز به طور رسمی فعالیت خودرا از آذر ماه سال 1391 آغاز نمود. مهترین هدف این واحد ارتقا کیفیت، کارایی واثربخشی خدمات می باشد که نیازمند یک رویکرد نظام مند، برنامه ریزی، نظارت و سنجش پیامد های بالینی ، انسانی واقتصادی است. همکاری نزدیک مدیران ارشد بیمارستان با این واحد ضامن موفقیت امور می باشد

موقعیت مکانی :ساختمان شماره یک (اداری )طبقه هم کف اتاق 3

شماره تماس :36128232-071

نام و نام خانوادگی  مسئول: زهرا منفرد

مدرک تحصیلی:کارشناسی پرستاری/کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

 شرح وظایف:

1-      دارا بودن نقش محوری و تیم سازی در حوزه ارتقاء کیفیت بیمارستان

2-      تعامل با مسئولین ستاد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی دانشگاه

3-      هماهنگی با مدیران ارشد بیمارستان در خصوص کسب خط مشی ها و دستورالعمل های اجرایی و اهداف استراتژیک

4-      تدوین بیانه های سازمان شامل چشم انداز، مأموریت و ارزش ها

5-      هدایت و هماهنگی بین واحد ها در اجرای اهداف استراتژیک و عملیاتی

6-      پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت در سازمان و پایش شاخص های کیفی مرتبط

7-      کنترل و نظارت بر حفظ و ارتقای کیفیت خدمات در کلیه واحدهای بیمارستانی از طریق تعیین و پایش شاخص های مرتبط

8-      اجرا و ارزیابی برنامه ریزی استراتژیک سازمان درکلیه واحدها

9-      سنجش میزان دستیابی به اهداف استراتژیک سازمانی

10- تدوین و پایش برنامه عملیاتی

11- انجام امور کارشناسی و اجرایی در ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی موجود به منظور اصلاح سیستم ها، روش ها و فرآیند های مورد استفاده آنان در انطباق با اهداف، مأموریت ها و وظایف محوله

12- تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستانی

13- تجزیه و تحلیل آمار بیمارستانی و تهیه گزارشات مستند

14- همکاری با سایر کارشناسان واحدهای دیگر در زمینه هایی که به مدیریت مؤثر بیمارستان کمک کند.

15- شرکت در جلسات مربوط و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی

16- پیگیری کارهای کارشناسی محول شده به واحدها

17- شناسایی، تدوین و مستند سازی فرآیندهای کاری دفتر

18-  تهیه گزارش عملکرد بیمارستان درمقطع زمانی مختلف

19- ارائه گزارشات مدون به واحد بهبود کیفیت دانشگاه


 

تاریخ به روز رسانی:
1397/09/12
تعداد بازدید:
81
مرکز آموزشی و درمانی حافظ
آدرس: شیراز، خیابان چمران، ابتدای ابیوردی،مرکز آموزشی درمانی حافظ
کدپستی:34786-71946 تلفکس: 36479592-071 تلفن: 36-36479531-071 Hafez@sums.ac.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزشی و درمانی حافظ می باشد.
Powered by DorsaPortal