صفحه اصلی کیفیت خدمات آموزشی ، درمانی بیمارستان حافظ را چگونه ارزیابی می کنید؟

کیفیت خدمات آموزشی ، درمانی بیمارستان حافظ را چگونه ارزیابی می کنید؟
ضعیف
255  57.8%
خیلی خوب
112  25.4%
متوسط
73  16.6%

تعداد رای دهندگان  :  441
نخستین رای  :  سه شنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۲ ساعت ۰۶:۵۷
آخرین رای  :  دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۲۶