صفحه اصلی کیفیت خدمات آموزشی ، درمانی بیمارستان حافظ را چگونه ارزیابی می کنید؟

کیفیت خدمات آموزشی ، درمانی بیمارستان حافظ را چگونه ارزیابی می کنید؟
ضعیف
251  57.4%
خیلی خوب
112  25.6%
متوسط
73  16.7%

تعداد رای دهندگان  :  437
نخستین رای  :  سه شنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۲ ساعت ۰۶:۵۷
آخرین رای  :  چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۲۰