صفحه اصلی کیفیت خدمات آموزشی ، درمانی بیمارستان حافظ را چگونه ارزیابی می کنید؟

کیفیت خدمات آموزشی ، درمانی بیمارستان حافظ را چگونه ارزیابی می کنید؟
ضعیف
245  56.8%
خیلی خوب
112  26%
متوسط
73  16.9%

تعداد رای دهندگان  :  431
نخستین رای  :  سه شنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۲ ساعت ۰۶:۵۷
آخرین رای  :  شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۳۲