صفحه اصلی کدام قسمت وب سایت بیمارستان حافظ مفید تر است؟

کدام قسمت وب سایت بیمارستان حافظ مفید تر است؟
راهنمای بیماران
345  44.9%
خدمات پرسنلی
328  42.7%
دسترسی سریع
54  7%
اخبار و اطلاعیه
42  5.5%

تعداد رای دهندگان  :  769
نخستین رای  :  شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۲۳:۳۸
آخرین رای  :  شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۸