صفحه اصلی

به گزارش مدیر روابط عمومی "مرکز آموزشی درمانی حافظ" جشن نوزاد نارس با حضور ریاست،مدیریت و جمعی از مسئولین این مرکز برگزار گردید.

دکتر محمد رفعتی "ریاست بیمارستان گفت: 17نوامبر روز جهانی نوزاد نارس، اولین بار از سال 2011 در کشورهای مختلف جشن گرفته شد و هدف آن افزایش آگاهی و هشدار به عموم مردم درباره نوزادان نارس است.

دکتر رفعتی افزود: نوزاد نارس به نوزادی گفته می‌شود که تولد زودهنگام پیش از 37 هفته‌ داشته باشد. سالانه 15 میلیون نوزاد نارس در سراسر دنیا به دنیا می‌آیند. در ایران آمار تقریبی تولد نوزادان نار‌س 12درصد ذکر می‌شود.

دکتر رفعتی در ادامه افزود: بدین جهت توصیه می شود که در بخش های ویزه نوزادان علاوه بر ابعاد اطلاع رسانی در جهت آموزش و حمایت و توانمندسازی خانواده هایی که نوزادان نارس بستری داشته در این روز تلاش شود. حرفه مندان گروه های پزشکی می توانند نقش مهمی در این مسیر همگی با هم داشته باشند تا سلامت نوزادان را به عنوان سرمایه های آینده هر کشور به صورت مناسب تری تأمین نمایند. گفته می شود که هر کس در مقابل رسیدگی به این مادران، نوزادان و کودکان نقش دارد

دکتر محمد کاظم رحیمی "مدیریت بیمارستان" در اخر افزود: در این روز با برگزاری جشن کوچکی در بیمارستان و تقدیر و تشکر از پرسنل بخش های ویژه نوزادان و مادران نوزادان نارس با اهدای گل و تقدیرنامه از زحمات آنها تقدیر و تشکر به عمل آمد.

naras4 naras5