صفحه اصلی

به گزارش مدیر روابط عمومی "بیمارستان" ، محمد کاظم رحیمی" مدیریت بیمارستان" در آیین هرساله جشن عاطفه ها در مرکز آموزشی درمانی حافظ با بیان این مطلب اظهار داشت: جشن عاطفه ها، جشن دینی و ملی کشور است که با هدف حمایت از دانش آموزان بی بضاعت و نیازمند در مهرماه هرسال برگزار می شود.
وی با بیان اینکه جشن عاطفه ها حس انسان دوستی دانش آموزان را تقویت می کند، افزود: از اهداف دیگر برگزاری جشن عاطفه ها تربیت عاطفی، ایجاد حس نیکوکاری و نوع دوستی دانش آموزان است که بتوانند به صورت عملی، کمک به هم نوع خود را آموزش ببینند.
رحیمی در ادامه گفت: برگزاری چنین جشن هایی دانش آموزان را به کار خیر و خیرخواهی تشویق کرده و عاطفه ها را پرورش می دهد.

atefeha1

atefeha2