صفحه اصلی

پیاده روی کارکان مرکز آموزشی درمانی حافظ به مناسبت هفته پیشگر ی از سرطان و آغاز دهه پرفروغ فجر

1397-2-27


پیامبر اکرم(ص) می فرماید: " انما سمی الرمضان لانه یرمض الذنوب؛ ماه رمضان به این نام خوانده شده است، زیرا گناهان را می سوزاند".

به گزارش مدیر روابط عمومی "بیمارستان" : ریاست و مدیریت مرکز آموزشی درمانی حافظ حلول ماه مبارک رمضان ، بهار قرآن ، ماه عبادتهای عاشقانه ،نیایشهای عارفانه و بندگی خالصانه ،را به تمام کارکنان این مرکز تبریک گفتند.