صفحه اصلی

بازدید مسئولین بیمارستان حافظ از بیمارستان امیر در هفته سرطان

1396-11-7


به گزارش مدیر روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی حافظ: به مناسبت هفته پیشگیری از سرطان،بازدید از بیمارستان امیر با حضور قائم مقام ریاست،مدیریت و جمعی از کارکنان این مرکز انجام شد.

در این بازدید که ابتدا با نشست کوتاهی به همراه مدیریت و جمعی از کارکنان بیمارستان امیر و قائم مقام ریاست و مدیریت و جمعی از کارکنان مرکز آموزشی درمانی حافظ برگزار گردید.

الهام چوگانی"مدیریت مرکز آموزشی درمانی حافظ" با تقدیم وجه نقد جمع آوری شده از غرفه غذای سالم بیمارستان حافظ به مدیریت بیمارستان امیر که به نیت کمک به بیماران نیازمند این بیمارستان برپا شده بود و با تقدیم تقدیرنامه ای به مدیر روابط عمومی بیمارستان امیر جهت همکاری در برپایی غرفه غذای سالم مرکز آموزشی درمانی حافظ.

گنج کریمی"مدیریت بیمارستان امیر" گفت: با تشکر از حضور قائم مقام ریاست،مدیریت و کارکنان مرکز آموزشی درمانی حافظ در بیمارستان امیر،و با تشکر در اجرای کار خداپسندانه کارکنان این مرکز جهت کمک به بیماران نیازمند بیمارستان امیر و امیدواریم که این کار خداپسندانه همیشه تداوم داشته باشد.

دکتر احصایی"قائم مقام ریاست:گفت:با آرزوی شفاعت و سلامتی برای تمام بیماران سرطانی و با تشکر از تمامی کارکنان مرکز آموزشی درمانی حافظ جهت کمک به بیماران نیازمند سرطانی بیمارستان امیر.

الهام چوگانی"مدیریت مرکز آموزشی درمانی حافظ"گفت: از شوق و اشتیاق کارکنان مرکز خود جهت کمک به بیماران نیازمند بیمارستان امیر که در غرفه غذای سالم شرکت نمودند و هزینه فروش غذاهای این غرفه جهت کمک به بیماران امیر در نظر گرفته شده بود تشکر و قدردانی نمود.

در ادامه از بخش های اطفال بیمارستان امیر بازدید و به تمامی کودکان بخش ها هدایایی تقدیم گردید و به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه برای تمام کودکان سربند یا زهرا نصب و با ارزوی شفاعت و سلامتی برای تمامی این کودکان.

بازدید از بیمارستان امیر      بازدید ببیمارستان امیر