صفحه اصلی

بازدید سرزده مدیریت در ایام تعطیلات از تمام بخشهای بیمارستان

1397-3-16


به گزارش مدیر روابط عمومی "بیمارستان " : بازدید سرزده مدیریت مرکز آموزشی درمانی حافظ به همراه جمعی از مسئولین از تمامی واحدهای بیمارستان در تاریخ 16 خرداد ماه(21 رمضان ماه) 97 انجام گردید.

در این بازدید که با هدف از روند ارائه خدمات در ایام تعطیلات در بیمارستان انجام گرفت و از زحمات کلیه پرسنل بخشها تقدیر و تشکر شد.

الهام چوگانی"مدیریت بیمارستان" گفت: در این بازدید در یک فضای صمیمی با پرسنل شبکار به بحث و تبادل نظر در ارتباط با مسائل و مشکلات بخش پرداخته شد.

.