صفحه اصلی

به گزارش مدیر روابط عمومی "مرکز آموزشی درمانی حافظ"،سمیه سهرابی " کارشناس بهداشت حرفه ای بیمارستان" در محیطهای کاری با نور مناسب امکان بروز هر نوع حادثه نیز کاهش می‌یابد،نور مناسب از طریق استفاده از نور طبیعی و مصنوعی و یا هر دو تامین میگردد، این نور می‌بایست دارای روشنایی کافی بوده، خیره کننده نباشد و بطور یکسان پخش شده باشد .

سهرابی گفت: نور و روشنایی  یکی از مهمترین مباحث محیط فیزیکی کار را تشکیل می دهد.از نور نه تنها برای رویت اشیاء و انجام کارها،که از آن به عنوان عاملی برای ایجاد یک محیط کار مطبوع و دلپذیر استفاده می شود.

سهرابی افزود: وجود نور برای رویت اشیاء و انجام کارها الزامی است لکن ایجاد یک محیط کار مطبوع و جاذب به نحوی که کارکنان را تشویق و ترغیب به کار کند از خصوصیت تعبیه صحیح نور و روشنایی می باشد.

این کارشناس حرفه ای بیمارستان گفت: میزان روشنایی در بازدهی کار افراد بسیار موثر است زیرا بر اثر تجربه ثابت شده است که رابطه ای مستقیم میان میزان نور محل کار و بازدهی کار وجود دارد.به این معنی که افزایش نور تا جایی که روشنایی به اندازه کافی برای دید راحت وجود داشته باشد کارآیی را افزایش می دهد.پس از آن اگر افزایش نور ادامه پیدا کند در دید کارکنان تاثیر نامطلوب می گذارد.

در پایان سهرابی گفت: درمحیط کار که نور مناسب و کافی وجود نداشته باشد بخصوص در مورد کارهای ظریف و دقیق باعث اختلال و کاهش بینایی خواهد شد. این عوارض شامل فشار در چشم، سردرد،‌ سرگیجه خستگی، بی‌میلی نسبت به کار و نیستاگموس حرفه‌ای می‌باشد.