صفحه اصلی پرسش های متداول

پرسش های متداول بخش ای سی یو نوزادان


1-      نوزاد چند روز در بخش بستری می شود؟

تعداد بستری نوزادان مشخص نمی باشد و بستگی به وضعیت بالینی نوزاد و آزمایشات نوزاد دارد بطور متوسط حداقل 3 روز نوزاد بستری می باشد

2-      چه زمانی برای نوزاد شیر شروع می شود؟

شروع شیر برای نوزاد بستگی به وضعیت بالینی نوزاد و با تشخیص پزشک معالج مشخص می شود ولی بطور متوسط بین 12 تا 24 ساعت بعد از بستری شروع می شود

3-      واکسن نوزادان بستری چه زمانی تزریق می شود؟

واکسن ب . ث . ژ حداکثر ظرف 24 ساعت اول تولد تزریق می شود و لی سایر واکسن ها بعد از ترخیص نوزاد و با مراجعه به مراکز بهداشت تزریق می گردد

4-      غربالگری چه زمانی برای نوزادان انجام می شود؟

72 ساعت بعد از تولد نوزاد بهترین زمان برای انجام غربالگری می باشد

پرسش های متداول  اعصاب و روان

  1. عوارض شوک درمانی چیست ؟

شایعترین آنها سردرد می باشد ، و سایر عوارض مثل فراموشی موقت و برگشت پذیر و عوارض مربوط به بیهوشی مثل تهوع ، استفراغ و ...

  1. تعداد جلسات (شوک ) چقدر است ؟

تعداد جلسات معمولاً از قبل مشخص نمی شود و در طول درمان براساس پاسخگویی فرد به شوک درمانی تصمیم گرفته می شود .

  1. آیا بیماری فرد برای همیشه از بین میرود و درمان قطعی و همیشگی خواهد بود ؟
براساس نوع بیماری و تشخیص فرد می تواند درمان قطعی و همیشگی باشد اما بنا به نظر پزشک در بعضی از انواع بیماری ها ، دارو درمانی تا چند سال و یا همیشه باید ادامه داشته باشد که البته گاهی برای بعضی بیماران حتی با وجود مصرف داروها بیماری مجدداً عود کرده یا شکل آن تغییر می کند
  1. مدت زمان اقامت در بیمارستان چقدر است ؟

از یک هفته تا 2 ماه متغیر اس

پرسش های متداول  اورژانس

1- چه وقت نوبت ویزیت من می شود؟

اولویت ویزیت بیمار در واحد تریاژ تعیین می شود. بیماران اورژانس در بدو ورود به اتاق تریاژ مراجعه می نماید. پرسنل این واحد با توجه به شرح شکایت بیمار، اولویت رسیدگی، ویزیت و تعیین تکلیف بیمار را تعیین می نماید.بیماران در 5 سطح تریاژ تقسیم بندی می شوند. بیمار سطح 1 بدحال ترین و بیمار سطح 5 کم خطرترین بیمار می باشد. بنابراین مراجعین باید این نکته را همیشه مد نظر داشته باشند که رسیدگی به بیماران دراورژانس بر اساس نوبت ورود ایشان نیست، بلکه شدت و وخامت حال بیمار، اولویت ویزیت را مشخص می نماید.

2- پزشک اتفاقات تا چه ساعتی حضور دارد؟

هم پزشکان و پرسنل و هم واحدهای پاراکلینیک از جمله داروخانه و آزمایشگاه، بصورت شبانه روزی و 24 ساعته حضور دارند و ارائه خدمت می نمایند. واحد سونوگرافی شبانه روزی نیست و بیشترین فعالیت آن در شیفت های صبح و عصر روزهای غیر تعطیل می باشد.

3- آیا پزشک من زمان زایمان حضور دارد؟

پاسخ این سوال منفی می باشد. اما در هر 24 ساعت و طبق برنامه ی پزشکان، یکی از اساتید متخصص زنان در دسترس می باشد که در موارد زایمان پرخطر ایشان مطلع می شوند و در صورت نیاز بر بالین بیمار حاضر می شوند.

- چه کسی زایمان من را انجام می دهد؟ با توجه به آموزشی بودن بیمارستان، زایمان طبیعی و سزارین های اورژانسی توسط دستیاران پزشکان متخصص انجام می شود. اگر تاریخ سزارین بیمار از قبل مشخص باشد، سزارین توسط دستیار ارشد و با نظارت پزشک متخصص زنان انجام می شود.

- من مادر باردار پرخطر هستم. آیا در این بیمارستان تمام امکانات لازم برای درمان من وجود دارد؟

در این بیمارستان متخصصین و پزشکان فوق تخصص در رشته ی زنان، نوزادان، اعصاب و روان و بیهوشی حضور دارند، در صورتیکه بیماران نیاز به تخصص های دیگر بصورت اورژانسی داشته باشند بنا به شرایط بیمار، یا پزشک بر بالین وی حاضر می شود یا بیمار به مرکز درمانی مجهزتر اعزام می گردد. امکانات تشخیصی مانند سی تی اسکن، ام آر آی، و برخی سونوگرافی ها در این بیمارستان وجود ندارد اما مسئولان به جهت اطمینان از پیشرفت به موقع و صحیح در درمان بیماران، با سایر بیمارستانهای دارای امکانات نام برده، قرارداد لازم را منعقد نموده است.