صفحه اصلی بهبود کیفیت نتایج ارتقا فرایندها

جهت مشاهده نمودار نتایج ارتقا فرایند ها سال 95 اینجا کلیک کنید

نتایح فرآیندهای برتر ارتقاء یافته 96:

1. آموزش خود مراقبتی به بیماران

2.منشور حقوق بیمار

3.انجام زایمان طبیعی

4.پذیرش بیماران روماتولوژی

لیست فرآیندهای مشترک سال 96


لیست فرآیندهای اصلی سال 96