صفحه اصلی امور اداری بخشنامه های اداری

 

شاخص های کارمند نمونه

 برای دریافت فایل  pdf اینجا کلیک کنید.

 

 

آیین نامه ی اجرایی پوشش مناسب و اخلاق حرفه ای

 برای دریافت فایل pdf اینجا کلیک کنید.