صفحه اصلی ارتباط با مدیریتبا سلام خدمت کلیه دوستان

شما میتوانید با استفاده از فرم زیر نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را مستقیما به مدیریت بیمارستان ارسال نمایید.

ایمیل شما؟
موضوع
توضیحات