صفحه اصلی درمانگاه درمانگاه روماتولوژی و توانبخشی

نام درمانگاه : روماتولوژی و توانبخشی

سال تاسیس و بهره وری : سال 1343( آخرین بهسازی در سال 88)

مسئول درمانگاه : خانم مهتاب تبریزیان ( کارشناس پرستاری)

سرپرست علمی درمانگاه:

 درمانگاه روماتولوژی :جناب دکتر محمدعلی نظرنیا ( فوق تخصص روماتولوژی)

درمانگاه توانبخشی : جناب دکتر جزایری ( فوق تخصص  توانبخشی)

معرفی درمانگاه:

درمانگاه روماتولوژی:

پذیرش بیماران روماتیسمی در سطح شهر و استان به خصوص بیماران SLE و اسکرودرما . تشکیل کمیسیون پزشکی روماتولوژی هر هفته به صورت استانی با حضور اساتید شهر ( رئیس کمیسیون دکتر رجایی)


درمانگاه توانبخشی:

پذیرش و ویزیت بیماران با ناراحتی درد مفاصل و همچنین گرفتن نوار عصب

تعدادپرسنل به تفکبک :

کمک بهیار 1 نفر صبح وبهیار 1 نفر عصر

نام کمیته هایی که پرسنل در آن شرکت دارند:

کمیته توانمندسازمان ، کمیته شیر ،کمیته حوادث غیرمترقبه

برنامه سال آینده :

تعمیر و نوسازی درمانگاه

توسعه سالن انتظار درمانگاه

کمتر شدن زمان انتظار بیمار برای ویزیت پزشکان