صفحه اصلی درمانگاه درمانگاه زنان

درمانگاه مراقبت حین بارداری

موقعیت فیزیکی بخش : ساختمان شماره 3

مشخصات بخش: شامل سه اتاق مخصوص مراقبتهای دوران بارداری می باشد.

معرفی خدمات بخش :

- مادران باردار تا زمان وضع حمل دراین درمانگاه تحت مراقبت های دوره ای قرار می گیرند . در این بخش کلاس های آموزشی در قالب کنفرانس ، پخش فیلم و سخنرانی برگزار می گردد و شرکت مادران باردار در این کلاس های آموزشی اجباری است . در این بخش آموزش زایمان در آب و زایمان بدون درد نیز انجام می شود .

- نحوه نوبت دهی در این درمانگاه به صورت تلفنی و حضوری می باشد .

- برنامه حضور پزشکان ، طبق برنامه زمانبندی ، مشخص شده در برد می باشد .

- مادران باردار جهت ثبت نام در درمانگاه بایستی حداقل از سه ماهگی به بیمارستان مراجعه کنند و تحت نظر پزشکان این مرکز قرار گیرند .

- مادران باردار در شیفت صبح توسط پزشکان فوق تخصص ، دستیاران و دانشجویان و همچنین در شیفت بعد از ظهر توسط پزشکان فوق تخصص ویزیت می شوند.