صفحه اصلی درمانگاه مسئول درمانگاه

مسئول درمانگاه:

سرکار خانم لیلا پاکزاد

تحصیلات: کارشناس پرستاری

شماره تماس: 36128258