صفحه اصلی درمانگاه


درمانگاه زنان

بیمار به درمانگاه زنان و زایمان مراجعه می نماید :

الف ) در صورت بستری نشدن بیمار جهت گرفتن نوبت بعدی به پذیرش مراجعه می نماید اگر نوبت همان ماه باشد بعد از گرفتن نوبت به صندوق مراجعه می کند و اگر نوبت ماه های دیگر از تاریخ 26 ماه قبل از نوبت تا یک روز قبل از نوبت به صندوق مراجعه می کند .

تاریخ نوبت مراجعه به درمانگاه :

ب ) در صورت تشخیص پزشک جهت بستری شدن بیمار دو حالت وجود دارد :

  1. 1)زمانی که بیمار سزارینی باشد .

بیمار سزارینی یک روز قبل از عمل باید ساعت 8:30 صبح صبحانه خورده به درمانگاه زنان مراجعه نماید . جهت اقدامات بستری از جمله انجام آزمایش خون و گرفتن نوار قلب و گرفتن شرح حال توسط رزیدنت پس از اتمام این مرحله به خانه برگشته و عصر همان روز با در دست داشتن مدرک شناسنامه خودو همسر به اتفاق همسر به پذیرش مراجعه نمایند .

  1. 2)بیمار در هنگام درد به اورژانس مراجعه می نماید توسط پزشک اورژانس برگه بستری به همراه بیمار تحویل داده می شود و به واحد بستری مراجعه می نماید .

مدارک لازم جهت بستری :

اصل دفترچه بیمه

اصل کارت ملی

کپی صفحه اول دفترچه بیمار

شناسنامه بیمار و همسر

از بیماران محترم خواهشمندیم در صورت بروز هر گونه خونریزی ، آبریزش ، عدم تکان جنین ، سر درد ، حالت تهوع و استفراغ و تاری دید ، درد شکم و پهلو به اورژانس بیمارستان فوراً مراجعه نمایند . اورژانس 24 ساعته باز می باشد .