صفحه اصلی معرفی بیمارستان مراکز تحقیقات مرکز تحقیقات روان پزشکی

مركز تحقيقات روان‌پزشكي و علوم رفتاري

دانشگاه علوم پزشکی شیراز - مرکز آموزشی درمانی حافظ      


 PRC.SUMS.AC.IR

 


فعاليت‌هاي تحقيقاتي در كشور به صورت سازمان يافته و تشكيلاتي با تاسيس انستيتو پاستور در سال 1299آغاز گرديد. افزايش فعاليت هاي تحقيقاتي و توسعه مراك

ز جديدي كه بعضاً به صورت مستقل و اكثرا وابسته به دانشگاه‌ها يا وزارتخانه‌هاي صنعتي، پزشكي و ... انجام گرفته است.

مركز تحقيقات روان‌پزشكي و علوم رفتاري در ابتدا در شوراي مورخ 14/12/80 بخش روان‌پزشكي با عضويت آقايان دكتر يونس كلافي، دكتر جمشيد احمدي، دكترحميد اشكاني، دكترحسن حق‌شناس و غلامرضا ده‌بزرگي و خانم دكتر شهين طوبايي مطرح و تصويب گرديد كه صورتجلسه جهت هماهنگي‌هاي لازم به معاونت پژوهشي وقت دانشگاه علوم پزشكي شيراز، جناب آقاي دكتر قادري طي نامه شماره 1045/پ مورخ 18/12/80 ارجاع شد.

اولين جلسه مركز در مورخ 25/2/81 با حضور آقايان دكتر قادري و شمس‌نيا علاوه بر اعضا تشكيل گرديد و طي آن شرايط عضويت در مركز بدين صورت تصويب گرديد: 1-انجام دو پروژه تحقيقاتي در پنج سال اخير 2- سه مقاله چاپ شده در نشريات معتبر 3- راهنمايي سه رساله دانشجويي با سه خلاصه مقاله در پنج سال گذشته.

بعلاوه در اولين جلسه شرايط تصويب طرح نيز بدين صورت شخص شد كه طرح پس از تصويب در مركز تحقيقات به معاونت پژوهشي ارسال مي‌گردد. در آنجا طرح‌ها براي داوري فرستاده شده و نظرات داوران به مركز و مجري طرح انعكاس داده مي‌شود و پس از طرح مجدد در جلسه مركز تحقيقات كه در اين جلسه حضور آقاي دكتر قادري يا آقاي دكتر ميري الزامي مي‌باشد. طرح به تصويب نهايي مي‌رسد.

پس از آن جلسات مركز بصورت هفتگي برگزار گرديده است و طي آن طرح‌هاي متفاوتي مطرح و اعضا درباره آن بحث كرده‌اند. در ادامه رييس وقت دانشگاه جناب آقاي دكتر پنجه شاهين در مورخ 24/4/84 آقايان دكترحميد اشكاني، دكتر حسن حق‌شناس، دكتر علي اكبر اوجي، دكتر علي فيروزآبادي و خانم دكتر طوبايي را به عنوان هيات موسس مركز منصوب كردند و آقايان دكتر احمد غني‌زاده، دكتر محسن كيانپور، غلامرضا ده‌بزرگي، دكتر معصومه امام‌قريشي بعنوان اعضاي هيات علمي گروه پژوهشي مركز تحقيقات روان‌پزشكي منصوب شده‌اند.

بعلاوه شايان ذكر است كه رياست مركز از بدو تشكيل تا سال 82 با آقاي دكتر يونس كلافي بوده و پس از آن تا بهمن 86 با آقاي دكتر حسن حق‌شناس و از آن تاريخ تا كنون آقاي دكتر احمد غني‌زاده مي‌باشند.