صفحه اصلی معرفی بیمارستان واحد های پشتیبان فناوری اطلاعات

واحد فناوری اطلاعات بیمارستان حافظ

 


 

مسئول واحد:مهندس ونوس صابرزاده                                    

مدرک تحصیلی:مهندس برق-الکترونیک


 

شرح وظائف این این واحد در راستای ارائه خدمات فناوری به بیمارستان حافظ به قرار زیر می باشد:

1-      نظارت بر امنیت کلیه سیستم های رایانه ای بیمارستان

2-      نظارت بر تعمیرات ، نگهداری و پشتیبانی سخت افزار کلیه سیستم های بیمارستان

3-      نظارت بر خرید سخت افزار ها و نرم افزار های مورد نیاز بیمارستان

4-      نظارت بر عملکرد مرکز تلفن بیمارستان و رفع خرابی خطوط ، جابجایی خطوط و ...

5-      نصب و پشتیبانی کلیه نرم افزار های غیر HIS مورد نیاز واحد ها

6-      آموزش پرسنل در حوزه IT

7-      نظارت بر نصب، جابجایی و پشتیبانی دوربین های مدار بسته بیمارستان

8-      نظارت بر قرار دادهای حوزه فناوری اطلاعات مورد نیاز بیمارستان

9-      نظارت و پشتیبانی شبکه داخلی بیمارستان و اتصال کلیه سیستم ها به LAN

10-   نظارت و پشتیبانی اتصال بیمارستان به اینترنت

11-   نظارت و برنامه ریزی در راستای گسترش ارائه خدمات الکترونیکی در بیمارستان و بررسی و استقرار فناوری های نوین پزشکی

12-   مدیریت وب سایت بیمارستان حافظ