صفحه اصلی بخش ها ی بستری و پاراکلینیک پاراکلینیک تصویربرداری تراکم استخوان

نام واحد: سنجش تراکم استخوان

سرپرست علمی: دکتر مختار (متخصص رادیولوژی و سونوگرافی)

مسئول واحد: امیر رضا لیاقت (تکنسین رادیولوزی)

--------------------------------------------------------------------------------

در اجرای دستورالعمل مربوط به آیین نامه اجرایی و ماده 136 برنامه چهارم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ماده 88 قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت این واحد به بخش خصوصی واگذار گردید است .

روزهای انجام: همه روزه

ساعات پذیرش و نوبت دهی: از ساعت 7:45 صبح لغایت 9:00 شب

ساعات جوابدهی: از ساعت 12 ظهر لغایت 3 بعد از ظهر

تلفن داخلی: 234