صفحه اصلی بخش ها ی بستری و پاراکلینیک پاراکلینیک تصویربرداری سونوگرافی

نام واحد: سونوگرافی

سرپرست علمی واحد : دکتر مختار ( متخصص رادیولوژی و سونوگرافی )

مسئول واحد : آقای امیر رضا لیاقت ( فوق دیپلم رادیولوژی )


در اجرای دستورالعمل مربوط به آیین نامه اجرایی و ماده 136 برنامه چهارم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ماده 88 قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت این واحد به بخش خصوصی واگذار گردید است .

خدمات این واحد شامل : سونوگرافی ( مردان و زنان ) اعم از ساده ، رنگی و سونوهای تشخیصی ، ناهنجاریهای جنینی ( سونوپریناتال ) می باشد .

 

روز و ساعت پذیرش و نوبت دهی: در این واحد همه روزه از ساعت 8 صبح الی 8 شب در روزهای تعطیل 11-10 ارایه خدمات انجام شود .

ساعات جوابدهی سونوگرافی : بلافاصله پس از انجام به بیماران تحویل می گردد .

بیماران گرامی جهت انجام سونوگرافی به نکات زیر توجه نمایند :

1. در سونو abdomen بیمار باید از 7 ساعت قبل از سونوگرافی از خوردن غذا پرهیز کنند و نوشیدن مایعات مجاز است .

2. در سونو pelviclc مثانه بیمار بایستی پر باشد .

3. در سونوی رنگی کلید ها ، علاوه بر آمادگی قبلی ( مورد شماره یک ) بیمار بایستی یک شیشه روغن کوچک نیز بخورد .