صفحه اصلی بخش ها ی بستری و پاراکلینیک پاراکلینیک تصویربرداری رادیولوژی

نام واحد :رادیولوژی

سال تاسیس و بهره وری : سال 1387

سرپرست علمی واحد : دکتر مختار ( متخصص رادیولوژی و سونوگرافی )

مسئول واحد : آقای امیررضا لیاقت (تکنسین رادیولوژی)


در اجرای دستورالعمل مربوط به آیین نامه اجرایی و ماده 136 برنامه چهارم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ماده 88 قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت این واحد به بخش خصوصی واگذار گردید است .

 

خدمات این واحد شامل : ارائه خدمات رادیولوژی شامل عکس های ساده توسط دستگاه CR به صورت دیجیتال و یا کیف بالا همه روزه انجام می شود .

در حال حاضر نرم افزار pacs ( سیستم آرشیو تصاویر پزشکی ) به طور آزمایشی در بیمارستان در حال اجرا می باشد . ساعت پذیرش و نوبت این واحد 7:45 لغایت 21 و انجام خدمات به طور شبانه روزی می باشد .

 

رعایت نکاتی در زمان عکس برداری:
جهت انجام برخی عکس ها مانند عکس کمر و یا عکس ساده از کلیه بیماران می بایست آمادگی روده ای داشته باشند برای دستیابی به این امر خوردن یک شیشه روغن کوچک و نخوردن غذا از 8 ساعت قبل از عکسبرداری الزامی می باشد .

روزهای انجام : بصورت شبانه روزی  

 ساعات پذیرش و نوبت دهی : از 7:45 صبح تا 9 شب

ساعات جوابدهی: از 12 تا 3 عصر

تلفن داخلی: 234